Co nabízím

Předmětem mého zájmu je člověk, péče o jeho vnitřní i vnější zdraví může být vedeno všemi možnými, vzájemně provázanými, směry. Spolupráce se mnou je cesta. Kudy může vést? Třeba skrze:

  • výživové poradenství
  • péče o tělo, fyzioterapie a lymfoterapie
  • poradna pro zdravý životní styl, psychoterapeutické poradenství

Je možné pracovat v oblasti výživového poradenství.

Důvodem návštěv bývá touha po řešení obezity nebo potřeba úpravy životního stylu.

Umím vás navést na monitoring jídelníčku, který si provádí každý klient sám. Společně pak nad ním diskutujeme, z výsledku a následné diskuze vyplyne hlavní "chyba", která vám v těle může dělat neplechu. Umím následně poradit, co změnit, co upravit, co naopak podpořit. Někdy rada stačí - často však ne, někdo prostě neví, jak změny uvést do pohybu. A někdy "chyba" není chyba, ale jev, který kompenzuje jiný děj
v člověku a na jeho odstranění se musí z úplně jiného konce. 

To, co já nabízím zejména, je provádění tímto procesem změny. Rozhodně to neznamená přísnou kontrolu a neustálé vážení a hodnocení - spíš hledání a otvírání možností, objevování jiného světa, který má potenciál vás obohatit, je to spíše psychoterapeutická práce. Výsledkem může být redukce nadváhy, ale i objev hodnoty vašeho těla - takového, jaké je.
Mohu vás navést na doplňky a pomůcky, které práci na změně odlehčují a zkvalitňují.

Rovnou na tomto místě prozradím, že vám nespočítám jídelníček na gramy, protože
v této činnosti nespatřuji řešení. 

Nabízím i přednášky s touto tématikou (nejčastěji ženské kluby, mateřská centra apod.)


Je možné pracovat v oblasti fyzioterapie. Zde mě vyhledáváte proto, že trpíte nějakými špatně řešitelnými pohybovými potížemi, často spojenými s dalšími nespokojenostmi těla. Lékaři mluví o civilizačních chorobách - málo pohybu nebo naopak přetížení systému, může a nemusí být současná nadváha a další zdravotní potíže. Jako základ změny k lepšímu doporučuji úpravu životního stylu včetně úpravy stravy, což už samo o sobě představuje součást osobnostního rozvoje, péče o duši. 

Navazuje fyzioterapeutická péče, ta probíhá standardně - fyzioterapeutické vyšetření a diagnostika, také rozhovor. Tím nasměrovaná aktivita, která zapadne do úpravy životního stylu a vašich potřeb. Na místě poskytnu také měkké techniky, mobilizační cvičení i posílení správných hybných stereotypů. K této péči potřebujete lékařské vyšetření a poté doporučení. Fyzioterapii a lymfoterapii provádím ve zdravotnickém zařízení MUDr.Matějkové, kde jsem částečně zaměstnaná.

Jednou z fyzioterapeutických metod je manuální lymfodrenáž. Je to jediná technika, kterou pro její kosmetický a regenerační efekt mohu nabídnout i bez předchozích úprav životního stylu. 

Soukromě se můžete objednat k relaxační masáži.

Co nedokážu? "Spravit vás bez vás", tím mám na mysli bez vaší vnitřní účasti na procesu.


Osobnostní rozvoj, péče o duši, poradenství v psychoterapii. Provázím sebepoznáním, hledáním zdrojů radosti a životní síly, hledáním nadhledu, hledáním cesty k řešení problémů...individuálně pracuji celostním přístupem, také používám techniku "mapování" PhDr.Jana Kobylky www.netofislands.com, pracuji pod jeho přímou supervizí. V ideálním případě je individuální poradna doplněna víkendovým workshopem pod vedením PhDr.Jana Kobylky s mojí asistencí nebo s terapeuty v síti netofislands.com. 


Jak se přihlásit ke konzultaci do mé poradny?

Jak vám to jen vyhovuje - kontaktním formulářem níže, telefonicky nebo e-mailem, převážně nabízím termíny v pondělí, středu a pátek, po dohodě ale lze i jindy. 
Můj telefon můžete využít i k objednávce termínu léčebné fyzioterapie a lymfoterapie hrazené pojišťovnou, tu poskytuji v pondělí, úterý a čtvrtek (RHB MUDr.Matějkové, Slaný).

Kde se poradna nachází?

Většinou ve Slaném, Wilsonova 585 (dům, kde najdete i kavárnu Hugo Bagel). 

Je možné využít i tzv.peripatetické vycházky = vycházka, při které se hovoří na dané téma, to se zpracovává a posouvá dál. Výhodou je pohyb a přísun kyslíku při procesu zkoumání určitého téma, obojí podporuje celistvost děje, propojení vnitřního a vnějšího pohybu.

Během koronavirové krize se osvědčilo i poradenství vedené přes skype, WA, messenger či telefonicky, ponechávám ho tedy v nabídce dál, je dobré především jako doplněk k běžnému způsobu práce tváří v tvář.

CENÍK