Co nabízím

23.5. - 1.6.2022 DOVOLENÁ


Předmětem mého zájmu je člověk, péče o jeho vnitřní i vnější zdraví může být vedeno všemi možnými, vzájemně provázanými, směry. Spolupráce se mnou je cesta. Kudy může vést? Třeba skrze:

  • výživové poradenství
  • péče o tělo, fyzioterapie a lymfoterapie
  • poradna pro zdravý životní styl, poradenství - osobnostní rozvoj

Je možné pracovat v oblasti výživového poradenství.

Důvodem návštěv bývá touha po řešení obezity nebo potřeba úpravy životního stylu.

Umím vás navést na monitoring jídelníčku, který si provádí každý klient sám. Společně pak nad ním diskutujeme, z výsledku a následné diskuze vyplyne hlavní "chyba", která vám v těle může dělat neplechu. Umím následně poradit, co změnit, co upravit, co naopak podpořit. Někdy rada stačí - často však ne, někdo prostě neví, jak změny uvést do pohybu. A jindy "chyba" není chyba, ale jev, který kompenzuje jiný děj v člověku. Tady pak začíná práce z jiného konce. 

To, co já nabízím zejména, je provádění tímto procesem změny. Rozhodně to neznamená přísnou kontrolu a neustálé vážení a hodnocení - spíš hledání a otvírání možností, objevování jiného světa, který má potenciál vás obohatit, je to spíše práce na osobním rozvoji s doprovodem. Výsledkem může být redukce nadváhy, ale i objev hodnoty vašeho těla - takového, jaké je.
Mohu vás navést na doplňky a pomůcky, které práci na změně odlehčují a zkvalitňují (pokud chcete, ale nejsem prodejce žádné firmy).

Rovnou na tomto místě prozradím, že vám nespočítám jídelníček na gramy, protože v této činnosti nespatřuji řešení. 

Nabízím i přednášky s touto tématikou (nejčastěji ženské kluby, mateřská centra apod.)
Témata:

  • Rituály ve výživě, jak s nimi kreativně pracovat, jak rituály podpořit svoje zdraví.
  • Cirkadiánní rytmus pro zdraví (spánek, strava, pohyb)
  • Zdravá střeva, zdraví fyzické i psychické

Je možné pracovat v oblasti fyzioterapie. Zde mě vyhledáváte proto, že trpíte nějakými špatně řešitelnými pohybovými potížemi, často spojenými s dalšími nespokojenostmi těla. Lékaři mluví o civilizačních chorobách - málo pohybu nebo naopak přetížení systému, může a nemusí být současná nadváha a další zdravotní potíže. Jako základ změny k lepšímu doporučuji úpravu životního stylu včetně úpravy stravy, což už samo o sobě představuje součást osobnostního rozvoje, péče o duši. 

V soukromé poradně mohu z oboru fyzioterapie nabídnout poradenství - jak pracovat se svým fyzickým zdravím, s kondicí (více osobně na konkrétní dotaz). Poskytuji také mobilní relaxační masáže a masáže s lymfodrenážním účinkem.


Osobnostní rozvoj, péče o duši. Provázím sebepoznáním, hledáním zdrojů radosti a životní síly, hledáním nadhledu, hledáním cesty k řešení problémů...individuálně pracuji celostním přístupem, také používám techniku "mapování" PhDr.Jana Kobylky www.netofislands.com, pracuji pod jeho přímou supervizí a užívám i další supervize. Bývá užitečné doplnit individuální poradnu víkendovým workshopem pod vedením PhDr.Jana Kobylky s mojí asistencí nebo s terapeuty v síti netofislands.com. 


Jak se přihlásit ke konzultaci do mé poradny?

Jak vám to jen vyhovuje - kontaktním formulářem níže, telefonicky nebo e-mailem, setkání je možné jen po dohodě. 

Kde se poradna nachází?

Ve Slaném, Wilsonova 585 (dům, kde najdete i kavárnu Hugo Bagel Café). 

Je možné využít i tzv. peripatetické vycházky, individuálního poradenství za chůze.. Výhodou je fyzický pohyb a přísun kyslíku při procesu zkoumání určitého téma, obojí podporuje celistvost děje, propojení vnitřního a vnějšího pohybu.

Během koronavirové krize se osvědčilo i poradenství vedené přes skype, WA, messenger či telefonicky, ponechávám ho tedy v nabídce dál, je dobré především jako doplněk k běžnému způsobu práce tváří v tvář.

CENÍK