"MAPY ŽIVOTA", obecně o workshopu 

21.06.2019

Cílem práce s technikou osobních map je vytvoření náhledu, poznání své vnitřní svobody, cesta ke zdraví a radosti ze života.

Vhodné pro začátečníky i zkušené, vhodné i pro profesní zájem o terapii. 

VOLNÉ SDRUŽENÍ TERAPEUTŮ Z ČECH A MORAVY www.netofislands.cz

PhDr. Jan Kobylka:

 • Zajímá vás, proč jednáte, jak jednáte?
 • Chcete nahlédnout do podstaty svého já?
 • Chcete najít příčinu svých současných potíží?
 • A ověřit si, zda by vám nepomohla právě terapie?

Jak je koncipována práce skupiny?

Víkendový workshop (otevřené setkání skupiny) trvá obvykle dva až tři dny.
Začíná v pátek v odpoledních hodinách, pokračuje od sobotního rána do sobotního večera, nedělní ráno jsme už opět společně, končíme v neděli odpoledne, v některých případech navečer. Každá skupina je organizována trochu jinak, některá probíhá
v zázemí a na noc se každý vrací do své vlastní postele, jindy zas skupina vyjíždí
do přírody, spíme na místě a jíme společně. Všechny informace o organizaci konkrétního víkendu jsou přístupné.

Program je intenzivní a trvá po celou dobu víkendu. Jde o princip "modulární stavebnice", tzn., že jednotlivá setkání skupiny mohou stát sama o sobě a zároveň
v sérii na sebe v jistém smyslu navazují. Vytváří tak vyšší, vnitřně propojený celek.
Je tedy možné absolvovat jedno, ale i více setkání, člověk při opakované účasti prostě navazuje na to, co již vypracoval dříve, má možnost pokročit o kus dál a kus hlouběji, pracovat na svém rozvoji.

Proč mapy?

Cestami, my lidé, putujeme všelijak. V NETOFISLANDS při své práci užíváme techniku "mapy". Proč?
Jan Kobylka říká:

 • Porozumět složitým systémům bez vhodných strukturálních a procesních modelů a map prostě nelze. Geologové, kartografové, botanici, chemici, lékaři a přírodní vědy vůbec, to pochopili už dávno: mají celé atlasy nejrůznějších map a nákresů.
 • Mapy jsou prostředkem vizualizace: ukazují struktury, vztahy, skryté souvislosti, ukazují celky. Svou podstatou jdou proti nespojité ostrůvkovitosti. Osobní mapy obsahují kresby, grafy, barvy, symboly i průvodní texty.
  Obě mozkové hemisféry jsou využívány naplno, více vstupují do hry projektivní aspekty a tím i nevědomí.
 • Člověku se vynořují souvislosti, které bez map vůbec nelze ani uvidět, natož pochopit.
  Osobní mapy si od tvůrce přímo vynucují systémový a systematický přístup. Diagnostika je tím pádem o mnoho důkladnější.
 • Mapy lze užít jednorázově i opakovaně, ponory jsou hlubší a hlubší, nadhledy vyšší a vyšší.
 • Osobní mapy jednoznačně zvyšují efektivitu terapeutické práce.

Se získanými informacemi pracujeme skupinově, zkoumáme je, propracováváme
a zpracováváme různými kompenzačními, nebo transformačními technikami,
které jsou citlivě vedeny. Tyto zážitky jsou plné emocí i úlevy. Po jejich vyjevení
a prožití přichází léčivý nadhled.
"Vstoupit do navrhované techniky" je volba každého klienta, ta je vždy respektována. 


 • Je zde šance i pro profesní rozvoj.
 • Zajímá vás samotná psychoterapie jako taková?
 • Její procesy a prostředky?
 • Chcete poznat, jak se terapie provádí a co je její podstatou?
 • Chcete si ji sami vyzkoušet na vlastní kůži?
 • Zjistit, zda pro ni náhodou nemáte vrozený talent?
 • Anebo už dokonce terapii roky provádíte a chcete se naučit něco nového?

Tým NETOFISLANDS :

Jan Kobylka, Květa Kadlecová, Jana Tamchynová, Oldřich Bednář, Romana Horová
a další.