Proběhlo v MATYLDĚ

12.6. 2019 Setkání pro ženy - téma: vizážistika

lektor: Simona Svatošová Kytková

kde: Ženy s r.o., Dům U Vojnů, Masarykovo náměstí

24. - 26.5. 2019 Víkendový workshop "MAPY života"

lektor: PhDr.Jan Kobylka, Romana Horová DiS.

kde: U Vodnářů, Lučkovice

25.4. 2019 Ochutnávka muzikoterapie

lektor: Daniela Jeníčková

kde: Ženy s r.o., Dům  U Vojnů, Masarykovo náměstí