MATYLDA vás zve po prázdninách

Pravidelně vás zvu na víkendový workshop s terapií a osobnostním rozvojem
pod velmi lidským a současně odborným vedením PhDr.Jana Kobylky. Na workshop, kterému jsme si navykli pro jednoduchost říkat "MAPY".

Počátek MATYLDY se datuje do r.2008, kdy jsem si uvědomila sílu skupinového zážitku a vzájemnou podporu žen v kurzu snižování nadváhy STOB, který jsem tehdy ve Slaném vedla.

Neumím zpívat, ani hrát na hudební nástroj. A přesto tak moc ráda zpívám!
A jsem prostě ráda s hudbou v kontaktu... Ale stydím se.
Rozhodla jsem se zkusit změnu a pozvala do Slaného muzikoterapeutku
Danielu Jeníčkovou. Jestli jste jako já - přijďte pobýt! ;-)

Často se mně moji lymfatičtí pacienti ptají, co se jim to vlastně děje?
Kde se všechna ta voda bere?
Vykládám anatomii, ukazuji obrázky...časem mě ale napadl tento příměr,
chcete ho slyšet taky?