Romana Horová DiS., vzdělání a praxe

VZDĚLÁNÍ

 • od 3/2019 doposud účastnice psychoterapeutického výcviku Instep (integrativní psychoterapie, základy v Gestalt terapii)
 • od 2/2018 doposud frekventantka Pražské vysoké školy psychosociálních studií, Pražská psychoterapeutická fakulta - celoživotní vzdělávání
  - 2-6/2018 seminář KBT úzkostných poruch, KBT depresivních poruch (PVŠPS, vede Mgr. Katarína Durecová)
  - 6/2018 seminář Terapie zpěvem (PVŠPS, vede Mgr. Pavla Štěpničková)
  - 2-6/2019 seminář Kreativní neverbální techniky (PVŠPS, vede PhDr. Jana Procházková)
  - 2-6/2019 seminář Výklad snů (PVŠPS, vede Doc.PhDr.Jiří Růžička, PhD.)
  - 11/2019 seminář Práce s psychosomatickými příznaky v pohybu (PVŠPS, vede MUDr. Radana Syrovátková)
  - 4/2020 on-line seminář Tělesný koncept v psychoterapii (PVŠPS, vede Mgr. Jan Kulhánek)
  -  5/2020 seminář Transgenerační přenos traumatu, taneční terapie (PVŠPS, vede MUDr. Radana Syrovátková) 
 • 2016 atestace v oboru Všeobecná fyzioterapie
 • od 9/2015 členka psychoterapeutické skupiny Jižní Čechy netofislands.com, kterou vede PhDr.Jan Kobylka a Mgr Květa Kadlecová, od r.2020 organizuji skupinu Střední Čechy stejného uskupení a asistuji při jejím vedení
 • 2015 certifikace v fyzioterap.technice Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • 2009 certifikace v lymfoterapii, účastnice na LYMPHO-kongresech České lymfologické společnosti, osvědčení v technice lymfotapingu, odborná týdenní stáž v Masarykově onkologickém ústavu
  v Brně na oddělení lymfoterapie
 • 2008 osvědčení "Poradce pro výživu" MAHRA spol.s r.o. (MVDr.Ing. Miloslav Valenta, Doc.MUDr. Jiří Radvanský,CsC.), 2009 rozšíření na výživu dětí
 • 2006 osvědčení v metodice behaviorální terapie obezity STOB Ivy Málkové, v letech 2006 - 2013 mnoho rozšiřujích seminářů a setkání společnosti STOB
 • 2001 - 2018 velké množství kurzů, seminářů a kongresů s tématem různých témat či technik fyzioterapie 
 • 2001 absolutorium Vyšší odborné školy zdravotnické v Kladně, obor diplomovaný fyzioterapeut

PRAXE - FYZIOTERAPIE

2018 - 2021 Rehabilitační ambulance MUDr.Matějkové ve Slaném, fyzioterapeut a lymfoterapeut, specializace převážně na lymfoterapii a fyzioterapii pacientů s primárním i sekundárním lymfedémem

2010 - 2018 Rehabilitační oddělení a certifikované lymfocentrum Oblastní nemocnice Kladno, fyzioterapeut a lymfoterapeut

2001 - 2007 Geriatrické a Rehabilitační Centrum Kladno, fyzioterapeut

PRAXE - OSTATNÍ

2017 - dosud spolupráce s PhDr.Janem Kobylkou a Mgr.Květou Kadlecovou, jako organizátor a laický terapeut skupiny s náplní: osobnostní rozvoj, terapie a vzdělávání (www.netofislands.com)

2009 - spoluzakladatelka občanského sdružení pro zdravý životní styl pro občany Slaného a okolí Klub MATYLDA. Působila jsem zde jako předsedkyně sdružení, organizátorka akcí i lektorka některých
z nich, vedla jsem množství kurzů hubnutí, skupinové cvičení pro obézní a spolu-vedla i tzv."pokračovací" skupiny,  a sebe-rozvojové víkendové programy. Od roku 2017 občanské sdružení končí a MATYLDA dál pokračuje jako volné uskupení MATYLDA, jehož obsahem je organizace a realizace akcí osobnostního růstu zejména pro ženy (www.matyldaslany.cz)

2007 - dosud vedení soukromé poradny pro zdravý životní styl, osobnostní rozvoj

2006 - 2013 lektorka skupinových kurzů STOB PhDr.Ivy Málkové, lektorka STOB týdenních prázdninových programů ve Svaté Kateřině