Vzdělání a praxe

VZDĚLÁNÍ V PSYCHOTERAPII

 • Od 3/2019 dosud účastnice psychoterapeutického výcviku INSTEP, integrativní terapie na platformě GESTALT
 • 2/2018 - 10/2021 teoretické studium psychoterapie v rámci Psychoterapeutické fakulty Pražské vysoké školy psychosociálních studií
 • 2015 - 2020 terapeutický výcvik v metodě mapování, platforma psychodynamický směr, skupina NET OF ISLANDS (odborný garant PhDr.Jan Kobylka)

Absolvované semináře

INSTEP ACADEMY

 • 10/2023 Rodinná Gestalt terapie (PhDr. Jan Knopp)
 • 6/2023 Transsexualita a poruchy pohlavní identity (MUDr. Hana Fifková)
 • 3/2023 Sexualita v psychoterapii (PhDr. Martina Venglářová)
 • 11/2022 seminář Psychoterapie traumatu (Mgr. Petr Odstrčil)
 • 6/2022 seminář Improvizující terapeut (Mgr. Barbora Krčmářová a Mgr. Tomáš Andrášik)
 • 5/2022 seminář Terapie traumatu (PhDr. Leona Jochmanová)

Linka bezpečí

 • 4/2023 Základy vedení krizového rozhovoru s dítětem a dospívajícím (Mgr. Zuzana Karásková Ulbertová a PhDr. Zuzana Kubíková)

Ceteras Profi

 • 4/2022 Úvod do práce s agresí, vztekem a naštvaností (Mgr. Filip Hajna)
 • 2/2022 Základy krizové intervence (Mgr. Lenka Ottová)

PVŠPS

 • 11/2021 Dramatizační techniky v psychoterapii (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)
 • 5/2020 Transgenerační přenos traumatu, taneční terapie (MUDr. Radana Syrovátková)
 • 4/2020 on-line seminář Tělesný koncept v psychoterapii (Mgr. Jan Kulhánek)
 • 11/2019 Práce s psychosomatickými příznaky v pohybu (MUDr. Radana Syrovátková)
 • 2-6/2019 Výklad snů (Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.)
 • 2-6/2019 Kreativní neverbální techniky (PhDr. Jana Procházková)
 • 6/2018 Terapie zpěvem (Mgr. Pavla Štěpničková)
 • 2-6/2018 KBT úzkostných poruch, KBT depresivních poruch (Mgr. Katarína Durecová)

Česká asociace pro psychoterapii

 • 2/2020 Disociace z hlediska neurobiologie, psychologických teorií a v klinické praxi (více přednášejících, např. MUDr.Michal Raszka)

Adicare (od 4/2023 doposud průběžné vzdělávání v rámci organizace Adicare)

 • úvodní školení (Úvod do managementu zvládání impulsivního chování, KBT - Úzkostné poruchy)
 • 13.6.2023 ADHD (Mgr. Filip Grůša)
 • 4.8.2023 Suicidita, sebepoškozování, sebevražedné myšlenky (Mgr. Filip Grůša)

PRAXE - TERAPIE

od 4/2023 doposud terapeut v rámci Adicare, psychologická a psychiatrická klinika - nestátní zdravotnické zařízení

od 2/2023 - 6/2023 vedení skupiny žen po léčbě karcinomu, pohybová a sociálně podpůrná skupina, Amélie Praha z.ú.

10/2022 - 5/2023 terapeut v neziskové organizaci PRO Gaudia z.ú.

2018 - 8/2022 spolupráce s PhDr. Janem Kobylkou, Mgr. Květou Kadlecovou a RNDr. Janou Tamchynovou jako organizátor a terapeut skupiny s náplní: osobnostní rozvoj, terapie a vzdělávání NETOFISLANDS


VZDĚLÁNÍ VE FYZIOTERAPII

2016 atestace v oboru Aplikovaná fyzioterapie

2001 absolutorium Vyšší odborné školy zdravotnické v Kladně, obor diplomovaný fyzioterapeut

 • 2015 certifikace v technice Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PhDr. M. Prokešová, PhD., ÚVN Praha)
 • 2012 osvědčení v technice lymfotapingu (MUDr. René Vlasák, Prevence 2000, Praha)
 • 2011, 2012, 2016 účast na LYMPHO-kongresech České lymfologické společnosti
 • 2011 - 2018 průběžné vzdělávání ve fyzioterapii organizované RHB oddělením nemocnice Kladno
 • 2009 certifikace v lymfoterapii (MUDr. D.Bednaříková, v Brně NCO NZO, odborná týdenní stáž v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, oddělení lymfoterapie)
 • 2008 nespecifická mobilizace (Zdeňka Jebavá, Buď fit, Praha)
 • 2005 škola chůze (Iris Heyen, Otto Bock, Zruč - Senec)
 • 2002 kurz Senzomotorická stimulace (PhDr.Alena Herbenová, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha)

PRAXE - FYZIOTERAPIE

2018 - 2021 Rehabilitační ambulance MUDr.Matějkové ve Slaném, fyzioterapeut a lymfoterapeut, specializace převážně na individuální ambulantní lymfoterapii a fyzioterapii pacientů s primárním i sekundárním lymfedémem

2010 - 2018 Rehabilitační oddělení a certifikované lymfocentrum Oblastní nemocnice Kladno, fyzioterapeut a lymfoterapeut - lůžková i ambulantní fyzioterapie

2001 - 2007 Geriatrické a Rehabilitační Centrum Kladno, fyzioterapeut - lůžková i ambulantní fyzioterapie


VZDĚLÁNÍ OSTATNÍ 

 • 2008 osvědčení "Poradce pro výživu" MAHRA spol.s r.o. (MVDr. Ing. Miloslav Valenta, Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CsC.), 2009 rozšíření na výživu dětí
 • 2006 osvědčení v metodice behaviorální terapie obezity STOB Ivy Málkové, v letech 2006 - 2013 mnoho rozšiřujích seminářů a setkání společnosti STOB

PRAXE OSTATNÍ 

2009 - spoluzakladatelka občanského sdružení pro zdravý životní styl pro občany Slaného a okolí Klub MATYLDA. Působila jsem zde jako předsedkyně sdružení, organizátorka akcí i lektorka některých
z nich, vedla jsem množství kurzů hubnutí, skupinové cvičení pro obézní a spolu-vedla i tzv."pokračovací" skupiny,  a sebe-rozvojové víkendové programy. Od roku 2017 občanské sdružení končí a MATYLDA dál pokračuje jako volné uskupení MATYLDA, jehož obsahem je organizace a realizace akcí osobnostního růstu zejména pro ženy (www.matyldaslany.cz)

2007 - dosud vedení soukromé poradny pro zdravý životní styl, osobnostní rozvoj, práce pod supervizí

2006 - 2013 lektorka skupinových kurzů STOB PhDr.Ivy Málkové, lektorka STOB týdenních prázdninových programů ve Svaté Kateřině