PRAŽSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ FAKULTA - o lidských právech v psychoterapii, o dětech...

06.07.2023

Dovoluji si zveřejnit text z FB školy. Mluví mi totiž z duše.

Na naší škole v červnu proběhlo již 42. kolokvium, jehož tématem tentokrát byla lidská práva v kontextu psychoterapie. Možná Vás toto spojení zarazilo, nerespektování lidských práv je ale jednou z významných příčin vzniku duševních nemocí.

Nejlépe patrné je to u dětí, jejichž práva dospělí často odsouvají stranou. Nerespekt k názoru a přání dítěte a manipulativní výchova, ve které chybí otevřená komunikace, ovšem vedou k neurotizaci, sebeodcizení, ztrátě důvěry a pocitu bezpečí. S dětmi se jedná jako s někým, kdo není schopen vlastního úsudku, jsou jim nejen nabízena, ale i přímo vnucována určitá řešení, zaměření či dokonce životní směřování, která jsou výhodná pro "dospělou" společnost ("Když se budeš dobře učit, bude z tebe právník a budeš mít tááákovýhle auto."). City a pocity dětí ale nejsou žádné rozmary a je třeba je brát v potaz a jejich slovo, i když nemusí být poslední, nesmí být opomíjeno – jedině tak lze z dítěte vychovat skutečně "zdravého" člověka. U dospělých je to podobné, i když nerespektování jejich práv se zpravidla již neděje většinově ze strany rodiny, ale spíše partnera, přátel, zaměstnavatele či různých institucí.

Je zvláštní, že v psychoterapii se o lidských právech téměř nemluví, přestože nejrůznější traumata a duševní bolístky bývají z velké části způsobeny právě jejich porušováním. Této problematice se v našem kontextu jako jeden z prvních věnoval americký psycholog Manuel J. Smith, který poukázal na běžné předsudky znevažující naše práva a využívající jejich neznalost a vytvořil metody, jak se bránit manipulaci a přitom zamezit konfliktům, které ve sporech o prosazení práv nastávají.

Jiří Růžička, Dina Podzimková

semináře přístupné i veřejnosti, web školy