10. Rozprávění...rozprávění s Hankou

29.04.2020

Hanka, mladá krásná holka. Seznamte se... ;-)

Co všechno podle tebe patří do ženského světa?  

Ženský svět? Myslím, že dnes již nejde rozlišovat svět na typicky ženskou část a typicky mužskou část. Tyto dvě části dnes tvoří neoddělitelný celek. Ženy a muži vykonávají stejnou plejádu činností od mytí nádobí přes řízení auta až po štípání dřeva. A myslím, že je to tak správné. Rozdíl mezi těmito světy bych hledala spíše ve vlastnostech člověka a pohledu na svět. Když to vezmu podle sebe, jsem hodně emotivní, své emoce neumím skrývat a každý na mě hned vše pozná. Mezi lidmi, které znám, jsem upovídaná, zároveň však i ostatní ráda vyslechnu. Na první místo stavím rodinu, a ačkoliv děti zatím nemám, těším se na roli matky. Vyžívám se
v cestování, procházkách a běhání, ale zároveň mě těší starat se o svou domácnost.

Každá to máme jiné, na základě svých zkušeností a vlastností bych však shrnula, že ženy jsou empatické, pečující, emotivní, upovídané, nespoutané a cílevědomé.

Čeho z toho si vážíš a co bys nejraději zrušila? 

Vážím si všeho výše zmíněného, tvoří to celek - Mě. Nepříjemné jsou občas přívaly emocí. Každý pozná, že jsem naštvaná, nebo smutná.

Co myslíš, že je na tobě konkrétně ženského? Co z toho je "rodinné bohatství" a co je jen tvoje? Bez ohledu na hodnocení ostatních.

Já si myslím, že jsem ženská každým coulem, a to nejen vzhledem a oblékáním. To, co je na mně ženské vnitřně, jsem popsala v prvním odstavci.

Po své mamince jsem podědila lásku k dětem a touhu vybudovat si útulný domov. Stejně jako maminka i já jsem hodně emotivní, i když bych řekla, že u mě se to značně vystupňovalo.

Typicky má je touha jít si za svým a najít si své vlastní místo v životě. 

Čím by sis přála zapsat se do rodinného bohatství, ať už je to cokoli (myšleno jak duchovní poklad, zvyk či dovednost, tak i zcela praktické věci), předat dceři, snachám nebo případným vnoučatům...  

Myslím si, že jednou se svou dceru budu snažit naučit to, že v životě musí spoléhat hlavně na sebe, že je důležité vytyčit si cíl a za tím jít. Budu se ji snažit vštípit to, že je jedinečná a báječná bytost, a že má být taková jaká je a nehrát si na někoho, kým není. To nemá zapotřebí. 

Haničko, děkuji ti za rozhovor, děkuji ti za tvůj čas!