24.-26.5.2019 Jak jsme se měli na "MAPÁCH života"...

27.05.2019

Pravidelně vás zvu na víkendový workshop s terapií a osobnostním rozvojem
pod  velmi lidským a současně odborným vedením PhDr.Jana Kobylky. Na workshop, kterému jsme si navykli pro jednoduchost říkat "MAPY". 

Proč? 

Technika, díky které můžete nahlédnout na svůj život a pochopit jisté souvislosti
v něm, je totiž zpracování specifických osobních map. A z těch je pak co číst...

Skupinka 24.-26.5.2019 byla krásně různorodá, ženy i muži, mladší i starší...
Léčivě jsem vnímala také momenty bez vedené terapie...nádherná příroda, cvičení
v ranní rose, otužování v rybníce, odpolední déšť, podvečerní vycházka, uvolněné vyprávění u kytary, zpěvu a vína a i společné dobré jídlo u velkého stolu. 

Někdy si říkám... "jaká je to magie, že lidé, kteří se sejdou jen na víkend, mohou společně sdílet tolik krásného i tolik bolestného a léčit se navzájem?"  

Jaká témata přišla tentokrát...

  • kořeny a potřeba zázemí, potřeba hloubky
  • matka a dítě, otec - primární vazby a jejich vliv na celý život
  • jak vstřebat rozchod s partnerem, partnerkou
  • umění říct "nechci" a umění přijmout odmítnutí - co se v člověku může dít?
  • zloba a její zpracování

Je možné, že jich bylo víc...ale těžko to všechno postihnout, víkend byl opravdu plný.

Poděkování patří všem účastníkům, Dr.Kobylkovi, Jitce, která mi poskytla své fotky
z víkendu. A také Olžbutovým, kteří vytvořili nádherný prostor poblíž Písku,
kde je lidem tak nějak "samo od sebe" víc lidsky! :-)

Romana