Projekt MATYLDA 2019 - 2020

08.12.2019

Milé ženy, chybí vám někdy draní peří nebo sezení u ohně...?
Myslím teď obrazně. Být spolu, sdílet činnost a povídat si o vztazích, o světě,
o trápeních i radostech...
Pokouším se právě rozdělat virtuální oheň (nebo rozložit stůl - jak kdo chce), přikládám polínka ve formě příběhu a také výzvy...přijďte, jste vítány! 

Zvu vás k účasti na projektu "Rok ve znamení mých žen", více o něm najdete tady . Jedná se o vzájemnou inspiraci právě námi ženami, našimi životy, našimi názory. Někdy ve formě rozhovorů, nebo diskuze, příště třeba zase uvidíte videa na ženské téma.
Také obrázky, situace, nápady, které s ženským světem souvisí, nejraději ty od vás.

Milé ženy :-)

oslovuji vás touto cestou...nechcete se zapojit do mého Matylda - projektu: 

Rok s mými ženami...? 

Jde o krátká zamyšlení o svém ženství, rodině. 
Konkrétně je to rozhovor, otázky jsou pro všechny stejné, tím zajímavěji vyniknou odpovědi. Ty je možné doložit fotkami vašich generaci žen...ale klidně vše anonymně. Na obrázku se může objevit třeba symbol něčeho ženského, změněné jméno apod.
Chystám se články postupně zveřejňovat na webovkach a fb, projekt slouží
k podpoře nás - žen, ženství naše i našich dcer, rodiny, k podpoře silných žen i silných mužů. 

Otázky:

  1. Co všechno podle tebe patří do ženského světa?
  2. Čeho z toho si vážíš a co bys nejraději zrušila?
  3. Co myslíš, že je na tobě konkrétně ženského? Co z toho je "rodinné bohatství" a co je jen tvoje? Bez ohledu na hodnocení ostatních.
  4. Čím by sis přála zapsat se do rodinného bohatství, ať už je to cokoli (myšleno jak duchovní poklad, zvyk či dovednost, tak i zcela praktické věci), předat dceři, snachám nebo případným vnoučatům...

Vím,ze toho máte hodně a téma je možná i těžké, proto si moc vážím toho, když se třeba i krátce zapojíte. Ideálně na mail matyldaslany@seznam.cz
Pozdrav všem ženám, ať jste kde jste ;-)

Romana