3. Rozprávění...rozprávění s Věrou

14.01.2020

Toto rozprávění je zajímavé v tom, že ho vede žena rozená r.1947. Navíc moje máma!

Mami, co všechno podle tebe patří do ženského světa?

Nevím jak do toho tématu "Dcera, matka, babička". Úplně souhlasím s tím, co
v rozprávění uvedla Zuzka, ale nechci všechno jen opisovat.
Do ženského světa podle mě patří i informovanost holčiček o jejich dospívání, samozřejmě přiměřeně jejich věku. V létech, kdy já jsem byla mladá, tohle téma bylo skoro tabu. Dozvídaly jsme se téměř vše od starších kamarádek, ale přesto jsem byla vyděšená, když první měsíčky přišly na letním táboře. Nevěděla jsem, co se děje, bála jsem se, že umřu a trápila se strachem až do příjezdu domů. Teprve tehdy mi maminka a babička vše vysvětlily. Neudělaly to dřív, myslely, že jsem na to příliš malá a to mi bylo dvanáct let. Žily jsme kolikrát s mými kamarádkami v nevědomosti. 

Čeho z toho si vážíš a co bys nejraději zrušila? 

Vážím si hlavně zdraví a všeho ostatního, co zpříjemní život. Pěkná četba knihy, časopisy, kino, divadlo, chvíle u kávy jen tak s povídáním, cvičení, chůze s hůlkami, relax. pobyty, ale také práce na zahradě. Nejraději bych zrušila úklid. Vím, že je nutný, tak o tom víc nepřemýšlím. Když mám vše hotovo, mám radost, jak jsem to pěkně  zvládla (i když teď už pomaleji).

Co myslíš, že je na tobě konkrétně ženského? Co z toho je "rodinné bohatství" a co je jen tvoje? Bez ohledu na hodnocení ostatních. 

Ráda jsem o sebe pečovala a dodržuji to dodnes. Nevím, co si mám představit pod pojmem "rodinné bohatství", ale jedno vím určitě. Zlato a ostatní drahé věci to nejsou. Mám radost, když je v rodině pohoda, ovšem někdy se nedaří. Mám ráda svoje dcery, vnoučata a také zetě. Moje vlastní bohatství vidím v tom, že jsem se konečně našla. Často jsem se s někým poměřovala, všichni se mi zdáli být lepší, neuměla jsem se ocenit. Někdy sklouznu do starého naučeného stylu, ale jen na chvíli.

Čím by sis přála zapsat se do rodinného bohatství, ať už je to cokoli (myšleno jak duchovní poklad, zvyk či dovednost, tak i zcela praktické věci), předat dceři, snachám nebo případným vnoučatům... 

Jak bych předala "duchovní bohatství"? Mám dojem, že dcery a vnučky se obohatily samy, Jsou pilné, samostatné, vedou úspěšný život. Jsou velice šikovné na ruční práce, rády čtou, píšou, pracují, baví se, jsou spokojené se svým životem. 

Asi bych ještě měla co říct k tématu, je toho tolik, že to nemůžu všechno vypsat... 

To nevadí mami, děkuji ti za tohle ženské sdílení! Je to inspirativní tak,
jak to je!