Semináře o hněvu, Slaný 2022

24.01.2023

Cyklus tří seminářů

1.seminář

2.seminář

3. seminář (na své zpracování čeká stejně jako další informace, které z projektu vzešly)