Proběhlo v Matyldě

Organizuje Romana Horová, vedení ve spolupráci s dalšími odbornými lektory a volným uskupením www.netofislands.com.

2019, 2020, 2021

Byla připravena tato akce, která vás, soudě podle množství otevření článku na těchto webovkách, opravdu zaujala. Bohužel plánovaný první i náhradní druhý termín přišel do koronavirové krize a akce se neuskutečnila. Ponechávám zde článek jen jako vzpomínku a připomínku tématu, ke kterému se možná v budoucnu vrátí...Mgr. Zuzana Hanáková

9/2019 - 1/2020 proběhl v MATYLDĚ první běh sebe-rozvojového kurzu skrze pohybové prožitky sama se sebou i s ostatními.
Dnes mohu říct, že to byl kurz živý, vyvíjel se a proměňoval, hledal svou polohu
pro nás všechny. A stejně jako vše živé obsahoval zážitky z celého spektra do plusu i mínusu.
Já osobně jsem z něj...

2017, 2018

Neformální spolupráce - Romana Horová a Zuzka Hanáková. A další lektoři...

 • Podvečerní setkávání.
 • Víkendové, seberozvojové pobyty pro ženy.
 • Seberozvojové víkendy MAPY ŽIVOTA ve spolupráci s www.netofislands.com
 • Letní tábory s programem pro ženy a jejich děti a vnoučata.

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Organizuje Klub MATYLDA o.s. Vedení akcí a výkonný výbor sdružení: Romana Horová, Helena Klempířová, Dagmar Slavíková, Anna Vaníčková a Petra Provazníková, spolupracuje Marcela Rozenská a další skvělé ženy - členky Klubu MATYLDA o.s., bez kterých by to vážně nešlo! ;-)

Zvláštní poděkování patří mému muži Tomášovi Horovi, členovi sdružení, za velkou podporu všeho dění
v MATYLDĚ a za přípravu a láskyplné vedení programu pro naše děti, také ve spolupráci s ostatními.

 • Kurzy cvičení a vycházky nordic walking.
 • Sportovně-relaxační pobytové víkendy. 
 • Letní pobyty pro ženy a děti.
 • Pečení vánočního cukroví, kurzy vaření.
 • Výtvarná odpoledne.
 • Odborně vedené relaxace v Solné jeskyni.
 • Kurzy snižování nadváhy STOB - STop OBezitě Ivy Málkové.
 • Kurzy osobnostního růstu (tzv. "Pokračovací kurzy snižování nadváhy").