Proběhlo v Matyldě

Organizuje Romana Horová, vedení ve spolupráci s dalšími odbornými lektory.

2019, 2020, 2021, 2022, 2023


Tento víkend je vždy výživný. Pokaždé si říkám "bude v klidu"...ale je to vůbec možné už ze samé podstaty věci? Člověka něco nepříjemně obsazuje, něco se v něm mele a proto si tuto sílu v sobě jede zmapovat pomocí skupiny, lektorů, prožít se z jiného úhlu pohledu.

Přesně pro vás jsme připravili vzdělávací cyklus workshopů vedených PhDr. Janem Kobylkou, který rozpracoval koncept práce s osobními mapami do dnešní podoby.

stalo se, že mi byla, teď v létě, poskytnuta možnost pronájmu chalupy U Vodnářů (to je velká vzácnost, mají trvale plně obsazeno). Rozhodla jsem se přijmout a tvořit. Přichystala jsem víkend letní pohody, sdílení lidí na podobné notě, odpočinek a inspiraci.


2017, 2018

Neformální spolupráce - Romana Horová a Zuzka Hanáková. A další lektoři...

 • Podvečerní setkávání.
 • Víkendové, seberozvojové pobyty pro ženy.
 • Seberozvojové víkendy MAPY ŽIVOTA ve spolupráci s www.netofislands.com
 • Letní tábory s programem pro ženy a jejich děti a vnoučata.

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Organizuje Klub MATYLDA o.s. Vedení akcí a výkonný výbor sdružení: Romana Horová, Helena Klempířová, Dagmar Slavíková, Anna Vaníčková a Petra Provazníková, spolupracuje Marcela Rozenská a další skvělé ženy - členky Klubu MATYLDA o.s., bez kterých by to vážně nešlo! ;-)

Zvláštní poděkování patří mému muži Tomášovi Horovi, členovi sdružení, za velkou podporu všeho dění
v MATYLDĚ a za přípravu a láskyplné vedení programu pro naše děti, také ve spolupráci s ostatními.

 • Kurzy cvičení a vycházky nordic walking.
 • Sportovně-relaxační pobytové víkendy. 
 • Letní pobyty pro ženy a děti.
 • Pečení vánočního cukroví, kurzy vaření.
 • Výtvarná odpoledne.
 • Odborně vedené relaxace v Solné jeskyni.
 • Kurzy snižování nadváhy STOB - STop OBezitě Ivy Málkové.
 • Kurzy osobnostního růstu (tzv. "Pokračovací kurzy snižování nadváhy").